Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός στην αναβάθμιση των συστημάτων υγείας.

Ή Πανδημία της λοίμωξης Covid- 19 συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή ευρίσκεται στο τέταρτο κύμα. Είναι σημαντικό, ότι αυτή η πανδημία με την εξάπλωση του ιού SARS-COV- 2, όπως επίσης και των μεταλλάξεών του και κυρίως της μετάλλαξης Δ , απειλεί την ανθρωπότητα και την Δημόσια Υγεία παγκοσμίως.

1η Πιστοποίηση Ανελκυστήρων με Αντιμικροβιακή Προστασία από το Ε.Ι.Α.Χ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) με την Επιστημονική του Ομάδα σε θέματα υγείας, παρακολουθώντας από το 2008 τις παγκόσμιες εξελίξεις γύρω από τις αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού, έχει ξεκινήσει μελέτες και εφαρμογές αντιμικροβιακού χαλκού για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των μικροβίων και ιών, προσθέτοντας μία επί πλέον ασπίδα προστασίας στην Δημόσια Υγεία.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) πιστοποιεί επιφάνειες χαλκού για χρήση κατά του κορωνοϊού.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών ( Environmental Protection Agency) ανακοίνωσε ότι ορισμένα κράματα χαλκού παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των ιών, συμπεριλαμβανομένου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 που προκαλεί την λοίμωξη του Covid-19. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανακοίνωσης, τα προϊόντα του Αντιμικροβιακού Χαλκού δύνανται να πωλούνται και να διανέμονται στην αγορά με την επισήμανση ότι εξοντώνουν τους ιούς όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους. Τα προϊόντα αυτά έχουν καταχωρηθεί για χρήση σε Εθνικό επίπεδο. Για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε πολύ ανθεκτικούς ιούς.

Νέες μελέτες για την ιοκτόνο δράση του Αντιμικροβιακού Χαλκού και την αποτελεσματικότητά του, όσον αφορά τον Κορωνοϊό SARS – CoV -2

Η λοίμωξη Covid-19 αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανθρωπότητα, και την περίοδο αυτή βιώνουμε το δεύτερο κύμα της. Τα 2.259.391 (John Hopkins 3/2/2021) θύματα αποτελούν την μεγαλύτερη ανθρώπινη απώλεια στον 21ο αιώνα. Οι προσπάθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας έχουν στόχο την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη της συγκεκριμένης λοιμώξεως.