null

Έρευνα

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι το αποτελεσματικότερο υλικό επιφανειών επαφής καθώς εξαλείφει περισσότερο από το 99,9% των μικροβίων και των ιών εντός 2 ωρών έκθεσης. Κανένα άλλο υλικό, όπως για παράδειγμα επενδύσεις που περιέχουν άργυρο, δεν έχει αποτελεσματικότητα που να πλησιάζει αυτή του Αντιμικροβιακού Χαλκού.

Έχει γίνει εργαστηριακή έρευνα για την αποτελεσματικότητα του Αντιμικροβιακού Χαλκού η οποία επαληθεύτηκε σε ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του ΗΒ (Πανεπιστήμιο του Aston, Πανεπιστήμιο του Southampton, Πανεπιστήμιο του Kingston), τις ΗΠΑ, την Νότια Αφρική, την Γερμανία και την Ιαπωνία. Τα αποτελέσματα έχουν επανεξεταστεί από ομότιμους και δημοσιευτεί.

Οι χρόνοι εξάλειψης ποικίλουν ανάλογα με τον οργανισμό, το στέλεχος, το επίπεδο της πρόκλησης, την περιεκτικότητα χαλκού στο κράμα και την θερμοκρασία – να είναι ακόμη ταχύτερη στους 20°C αλλά και αξιοσημείωτη επίδραση στους 4°C. Ο χαλκός είναι αποτελεσματικός σε τυπικές συνθήκες εσωτερικών χώρων (υγρασία και θερμοκρασία). Υλικά που περιέχουν άργυρο (από δυο κατασκευαστές) και triclosan συμπεριφέρθηκαν όπως και ο ανοξείδωτος χάλυβας που ήταν το υλικό μάρτυρας, δηλαδή δεν έδειξαν αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα στις συνθήκες αυτές.

Έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα κατά των παρακάτω οργανισμών:

 • Acinetobacter baumannii
 • Adenovirus
 • Aspergillus niger
 • Candida albicans
 • Campylobacter jejuni
 • Clostridium difficile (including spores)
 • Enterobacter aerogenes
 • Escherichia coli O157:H7
 • Helicobacter pylori
 • Influenza A (H1N1)
 • Legionella pneumophila
 • Listeria monocytogenes
 • Meticillin-resistant Staphylococcus aureus (συμπεριλαμβανομένου MRSA
 • E-MRSA)
 • Poliovirus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella enteritidis
 • Staphylococcus aureus
 • Tubercle bacillus
 • Vancomycin-resistant enterococcus (VRE)

Δεδομένα δείγματος: MRSA

Δεδομένα Δοκιμασίας για την Καταχώρηση στην EPA

Στις ΗΠΑ τα αντιμικροβιακά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με δήλωση για την δημόσια υγεία θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA). Ο χαλκός είναι το πρώτο στερεό υλικό που καταχωρείται. Εκτός των ΗΠΑ η καταχώρηση αυτή σημαίνει μια ανεξάρτητη, επίσημη αναγνώριση των εργαστηριακών δεδομένων που παρουσιάστηκαν και υποστηρίζει τις δηλώσεις σχετικά με την ποσοτικοποιημένη αποτελεσματικότητα που ισχύουν για όλα τα κράματα στα οποία δοκιμάστηκαν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί.

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι η μόνη επιφάνεια επαφής που είναι καταχωρημένη στην EPA ότι αδιαλείπτως εξοντώνει περισσότερο από το 99,9% των βακτηριδίων* που προκαλούν λοιμώξεις.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας μπορεί να δείχνει καθαρός αλλά τα θανατηφόρα βακτηρίδια μπορούν να αναπτύσσονται για ημέρες με μεγάλους ρυθμούς στο υλικό αυτό.

Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι οι επενδύσεις που περιέχουν άργυρο είναι αποτελεσματικές, το γεγονός είναι όμως ότι δεν έχει καταχωρηθεί στην EPA καμιά επένδυση που περιέχει άργυρο με δήλωση για την δημόσια υγεία.  Απαιτούνται εκτεταμένες εργαστηριακές δοκιμές για να γίνουν δηλώσεις για την δημόσια υγεία.  Πρέπει να αποδειχθεί ότι τα σχετικά προϊόντα εξοντώνουν αποτελεσματικά βακτηρίδια που αποτελούν απειλή για την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου.

Οι επενδύσεις που περιέχουν άργυρο βασίζονται στην εξαίρεση για επεξεργασμένα αντικείμενα.  Αυτής της μορφής καταχώρηση στην EPA επιτρέπει μόνο προϊόντα για τα οποία υπάρχει η δήλωση ότι το ενεργό συστατικό προστατεύει το ίδιο το προϊόν από αποσύνθεση και δυσοσμία που προκαλείται από μη προσδιορισμένους οργανισμούς.  Δεν απαιτούνται επιστημονικά δεδομένα για την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα για να γίνει αυτή η καταχώρηση.

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός έχει περάσει όλες τις δοκιμασίες, έχει την καταχώρηση στην EPA ώστε να μπορούν να υπάρχουν δηλώσεις για την δημόσια υγεία και είναι το αποτελεσματικότερο υλικό επιφάνειας επαφής.

Η αποτελεσματικότητα του Αντιμικροβιακού Χαλκού κατά των 6 καταχωρημένων βακτηριδίων συνοψίζεται κατωτέρω.

Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA)

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός παρέχει μια πρόσθετη άμυνα κατά του MRSA (Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος). Ο χαλκός είναι ένα εξαιρετικό υλικό για συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες λόγω της ικανότητας του να εξαλείφει τον MRSA μεταξύ τακτικών καθαρισμών. Στο κατωτέρω γράφημα απεικονίζεται η επιβίωση του MRSA σε Αντιμικροβιακό Χαλκό, σε ανοξείδωτο χάλυβα και δυο υλικά επενδύσεων που περιέχουν άργυρο. Μέσα σε δυο ώρες ο αριθμός των ζωντανών μονάδων που σχηματίζουν αποικίες MRSA μειώνεται κατά 99,9% στην περίπτωση του Αντιμικροβιακού Χαλκού. Μετά από έξη ώρες δεν παρατηρήθηκε σχεδόν καμιά μείωση στον ανοξείδωτο χάλυβα και τα δυο υλικά επενδύσεων που περιέχουν άργυρο.

Σχήμα 1: Βιωσιμότητα του MRSA (Ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος) σε Αντιμικροβιακό Χαλκό, ανοξείδωτο χάλυβα και δυο υλικά επενδύσεων που περιέχουν άργυρο στους 20°C.

Staphylococcus aureus

Η παρουσία των μολύνσεων που προκαλούνται από Staphylococcus aureus είναι κοινή σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά υπάρχουν επίσης σε γυμναστήρια, σχολεία και εγκαταστάσεις υποβοηθούμενης επιβίωσης.  Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός εξαλείφει το 99,9% αυτού του βακτηριδίου εντός δυο ωρών μεταξύ καθαρισμών ρουτίνας και αγγιγμάτων.  Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η αποτελεσματικότητα μιας επιφάνειας Αντιμικροβιακού Χαλκού.

Escherichia coli O157:H7

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός εξαλείφει το 99,9% του E. coli O157:H7 εντός δυο ωρών προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο προστασίας στις καλές πρακτικές υγιεινής. Στο γράφημα που ακολουθεί δείχνεται ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός εξαλείφει το E. coli O157:H7 ενώ ο ανοξείδωτος χάλυβας, το πλαστικό, ακόμη και επενδύσεις που περιέχουν άργυρο ουσιαστικά δεν έχουν καμιά επίδραση μετά από έξη ώρες.

Σχήμα 2: Βιωσιμότητα του E. coli O157:H7 σε πλαστικό, Αντιμικροβιακό Χαλκό, ανοξείδωτο χάλυβα, και ανοξείδωτο χάλυβα με επένδυση που περιέχει άργυρο

Enterobacter aerogenes

Στο γράφημα που ακολουθεί δείχνεται η εγγενής ικανότητα του Αντιμικροβιακού Χαλκού να εξαλείφει αυτό το ανθεκτικό και προσαρμοζόμενο βακτηρίδιο. Μέσα σε δυο ώρες άνω του 99,9% των μονάδων του Enterobacter aerogenes που σχηματίζει αποικίες εξοντώνεται σε χαλκό και ορείχαλκο, δυο κράματα Αντιμικροβιακού Χαλκού, ενώ πολύ λίγη μείωση παρατηρήθηκε στον ανοξείδωτο χάλυβα.

Σχήμα 3: Βιωσιμότητα του Enterobacter aerogenes σε υλικά επιφανειών επαφής

Pseudomonas aeruginosa

Οι επιφάνειες από Αντιμικροβιακό Χαλκό εξαλείφουν αποτελεσματικά αυτό το παθογόνο ενώ άλλα υλικά επιφανειών είναι σχετικά αδρανή. Δοκιμές της EPA των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την ικανότητα 282 κραμάτων Αντιμικροβιακού Χαλκού να εξοντώνουν το 99,9% των Pseudomonas aeruginosa μέσα σε δυο ώρες σύμφωνα με 3 πρωτόκολλα δοκιμών.

Ανθεκτικός στην Βανκομυσίνη Enterococcus faecalis (VRE)

Τα Κέντρα για τον Έλεγχο και Πρόληψη Νόσων (CDC) αναφέρουν ότι ο VRE ευθύνεται για το 4% των Λοιμώξεων που Σχετίζονται με την Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης.  Ο VRE είναι ανθεκτικός σε πολλά αντιβιοτικά και εξαπλώνεται εύκολα μέσω της επαφής σε περιβάλλοντα υγειονομικών υπηρεσιών.  Οι επιφάνειες Αντιμικροβιακού Χαλκού εξαλείφουν περισσότερο από το 99,9% του VRE εντός δυο ωρών έκθεσης παρέχοντας έτσι πρόσθετη προστασία κατά αυτού του ανθεκτικού και ευπροσάρμοστου οργανισμού.

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από Αντιμικροβιακό Χαλκό, είναι ένα συμπληρωματικό και όχι υποκατάστατο μέτρο, στις συνήθεις πρακτικές ελέγχου λοιμώξεων. Είναι σημαντικό ότι οι τρέχουσες πρακτικές υγιεινής πρέπει να συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών αφής.
Καθηγητής Tom Elliott, Σύμβουλος Μικροβιολόγος, Πανεπιστημιακές Κλινικές του Brimingham NHS Foundation Trust
Τα ευρήματα εξοντώσεως 90% έως 100% αυτών των οργανισμών, ακόμη και μετά από μια ημέρα με πολύ κίνηση σε ιατρική πτέρυγα με αντικείμενα με τα οποία έρχονται σ' επαφή πολλά άτομα είναι αξιοσημείωτα. Συνεπώς μπορεί να μας προσφέρει έναν άλλο μηχανισμό στην προσπάθεια να υπερνικήσουμε την εξάπλωση μολύνσεων.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

  Κέντρο επικοινωνίας

  Συχνές Ερωτήσεις