Παρακαλούμε διαβάστε αυτή την αποποίηση προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Το Ελληνικό Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (“Ε.Ι.Α.Χ.”) παρουσιάζει τις πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ως υπηρεσία προς τα μέλη του και άλλους χρήστες του διαδικτύου.  Λόγω της εξάρτησή μας από τις πληροφορίες που παρέχονται από εξωτερικές πηγές, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του περιεχομένου σε αυτό το site ή άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε.  Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη λήψη και διανομή οποιουδήποτε copyrighted υλικό από αυτό το χώρο ή τους χώρους στους οποίους παραπέμπουμε, χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται αυστηρά.

Η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες, το υλικό και το λογισμικό άλλων διατίθενται ή είναι προσβάσιμα από αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται ” όπως είναι ” και ” όπως είναι διαθέσιμη” βάση, χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε εγγυήσεις του τίτλου, μη παραβίαση των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το Ε.Ι.Α.Χ. δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή ότι οποιοδήποτε ενημερωτικό υλικό, λογισμικό ή άλλα διαθέσιμα σε ή είναι προσβάσιμο μέσω της, η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένο από ιούς, worms, δούρειους ίππους ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το  Ε.Ι.Α.Χ. για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, θετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή την εμπιστοσύνη σας ή τη χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης ή εμπορευμάτων που παρέχονται σε ή μέσω της ιστοσελίδας ή το αποτέλεσμα από τα λάθη, παραλείψεις, διακοπές, διαγραφή των αρχείων, τα λάθη, ατέλειες, καθυστερήσεις στη λειτουργία ή μετάδοση ή οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και κρατήστε αβλαβείς από οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα του παθητικού, καθώς και τα έξοδα , συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών , σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και διατάξεων από εσάς .

Παρακαλώ απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις και τα σχόλια στο info@copperalliance.gr

Το CopperHealth είναι εμπορικό σήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού,  το copperalliance είναι εμπορικά σήματα της ECI. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πρέπει να δοθεί , ενοικιάζονται , πωλούνται ούτε σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική εταιρεία . Θα πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για να το τροποποιήσετε ή να κάνετε οποιεσδήποτε αντιρρήσεις .