Πρωτοποριακό Γηροκομείο Χρησιμοποιεί Αντιμικροβιακό Χαλκό

Ένα πρωτοποριακό γηροκομείο μαζί με νηπιαγωγείο που άνοιξε τον Ιανουάριο, αποτελεί την πρώτη υγειονομική εγκατάσταση στη Γαλλία που χρησιμοποιεί επιφάνειες αφής από χαλκό που βοηθούν στην μείωση μετάδοσης μολύνσεων. Τις κουπαστές και τα πόμολα πόρτας παρήγαγε η γαλλική εταιρεία Cuivrinox, φέρουν το λογότυπο του Αντιμικροβιακού Χαλκού, το οποίο σηματοδοτεί ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα εξουδετερώνουν συνεχώς τα παθογόνα μικρόβια για όλο το 24ωρο, μεταξύ των διαστημάτων καθαρισμού. Ο χαλκός προσφέρει όχι μόνο απαράμιλλη αντιμικροβιακή διάρκεια, αλλά επίσης προσδίδει προστιθέμενη αξία στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθιστούν αυτή την εγκατάσταση τόσο ιδιαίτερη.