Το Μετρό της Χιλής Προστατεύεται με Αντιμικροβιακό Χαλκό

Οι γνωστές αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού, αξιοποιήθηκαν από τους σταθμούς του Μετρό στη Χιλή, όπου κιγκλιδώματα κατασκευασμένα από κράμα χαλκού έχουν εγκατασταθεί, για να βοηθήσουν στη μείωση των κινδύνων από λοιμώξεις που εξαπλώνονται μέσω των επιφανειών συχνής επαφής.