Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός στην αναβάθμιση των συστημάτων υγείας.

Ή Πανδημία της λοίμωξης Covid- 19 συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή ευρίσκεται στο τέταρτο κύμα. Είναι σημαντικό, ότι αυτή η πανδημία με την εξάπλωση του ιού SARS-COV- 2, όπως επίσης και των μεταλλάξεών του και κυρίως της μετάλλαξης Δ , απειλεί την ανθρωπότητα και την Δημόσια Υγεία παγκοσμίως.