Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού πιστοποιεί την Αντιμικροβιακή Θωράκιση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με Αντιμικροβιακό Χαλκό

Η υλοποίηση του έργου βασίστηκε στα πιστοποιημένα με ISO πρωτόκολλα της επιστημονικής ομάδας του Ε.Ι.Α.Χ., που αφορούν την τοποθέτηση αντιμικροβιακών προϊόντων χαλκού σε συγκεκριμένες επιφάνειες επαφής από πιστοποιημένες εταιρείες του Ε.Ι.Α.Χ. (Convex & Halco) όπως πόμολα, χειρολαβές, πλάκες ώθησης θυρών, στατώ, επιφάνειες εργασίας, ηλεκτρικούς διακόπτες κ.α. απ’ όπου έγιναν δειγματοληψίες Μικροβιακού Φορτίου, πριν και μετά την επιχάλκωση. Τα δείγματα εστάλησαν στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο και εξέδωσε σχετική βεβαίωση αντιμικροβιακής ιδιότητας. Κατόπιν αυτού το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, προχώρησε στην πιστοποίηση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων, ως χώρου με αντιμικροβιακή θωράκιση, τοποθετώντας ειδική πλακέτα στην είσοδο του Κέντρου, με την σήμανση «CopperHealth Πιστοποίηση Αντιμικροβιακής Θωράκισης Χώρου Νο 014 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»