Ισπανική Έκθεση Επιβεβαιώνει την Αντιμικροβιακή Αποτελεσματικότητα του Χαλκού ενάντια στα Ανθεκτικά σε Αντιβιοτικά Μικρόβια

Μία έκθεση που διεξήχθη από το τμήμα προληπτικής ιατρικής και μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ceuta – μίας ισπανικής περιοχής στη βόρεια ακτή της Βόρειας Αφρικής – έχει δείξει την αποτελεσματικότητα του αντιμικροβιακού χαλκού ενάντια στα ανθεκτικά σε αντιβιοτικά μικρόβια “Imipenem – Resistant Acinetobacter Baumannii” (IRAB). Οι ερευνητές επέλεξαν αυτό το συγκεκριμένο είδος μετά από ένα σοβαρό ξέσπασμα επιδημίας στο νοσοκομείο.