Ο αντιμικροβιακός χαλκός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό πολυδιάστατης προσέγγισης για την Υγιεινή

Ως τμήμα των ενεργειών γενικής ανακαίνισης του, το νοσοκομείο Hagen General (AKH Hagen) εξόπλισε τη πτέρυγα εντατικής θεραπείας παίδων με πολυαγγιζόμενες επιφάνειες αντιμικροβιακού χαλκού, με στόχο να συμβάλει στη μείωση του ρίσκου λοιμώξεων σχετικές με την υγιεινή. Η απόφαση πάρθηκε με βάση τη συνολική πολυδιάστατη προσέγγιση του νοσοκομείου όσον αφορά στην υγιεινή.